Voor veel OC-gebruikers is dit een goede balans. Nieuwe gebruikers vinden het soms handig als elke knop wordt uitgesproken voor auditieve feedback. Dit kan ook helpen om luisteraars geïnteresseerd te houden. Als de map- en navigatieknoppen niet worden uitgesproken, hoort de luisteraar alleen woorden die deel uitmaken van het bericht.

Maar sommige gebruikers willen dat een bericht pas wordt uitgesproken wanneer het af is. Hiermee kunnen ze voorkomen dat gesprekspartners te snel reageren. Andere gebruikers vinden auditieve feedback handig wanneer ze mappen en navigatieknoppen kiezen.

In de opties voor Spraak en taal kun je wijzigen welke knoppen worden uitgesproken.

  1. Ga naar Opties* Options in de onderste optiebalk, uiterst rechts.
  2. Ga naar Spraak en taal.
  3. Tik onder Gesproken feedback op Spreek knoppen uit.
  4. De standaardinstelling is Tekstknoppen. Kies Geen als je alleen met behulp van de berichtenbalk wilt spreken. Kies Alle knoppen om alle knoppen uit te spreken, inclusief map- en navigatieknoppen.

Knoppen worden nog steeds uitgesproken terwijl dit is uitgeschakeld

Soms worden tekst- en/of mapknoppen nog steeds uitgesproken, ook al heb je het uitgezet in Knoppen voor uitspreken. Hier zijn twee mogelijke redenen voor.

Ten eerste geldt dat als je Spreek knoppen uit hebt ingesteld op Tekstknoppen, een mapknop wordt uitgesproken als het Uit te spreken tekst-veld niet leeg is. Zo kun je dit controleren en oplossen:

  1. Tik op Wijzig Edit in de onderste optiebalk om de Wijzig-modus te openen.
  2. Tik op de mapknop die wordt uitgesproken om hem te selecteren.
  3. Verwijder in het gedeelte Basis alle tekst in het bovenste Uit te spreken tekst-veld.
  4. Tik op Gereed om de Wijzig-modus te sluiten.

Als je Spreek knoppen uit hebt ingesteld op Geen maar de knoppen wel de actie Spreek tekst onmiddellijk uit bevatten, worden ze alsnog uitgesproken. Je kunt dit wijzigen naar een actie Voeg tekst aan bericht toe, zodat de knop in plaats daarvan tekst naar de berichtenbalk stuurt. Voor meer informatie lees je 'Acties aan een knop toevoegen of wijzigen'.

Handige artikelen:


*Op iPhone en iPod touch vind je de Opties-knop in de Tools pop-up, uiterst links in de onderste optiebalk.