Vanaf Proloquo2Go 7.7 zijn symbolen voor genitaliën, seksualiteit en intimiteit opgenomen in de symbolenbibliotheek. Deze symbolen verschijnen op geen enkele knop in het vocabulaire, tenzij u ze handmatig toevoegt.

Lees onze blogpost voor advies over het belang van toegang tot bepaalde volwassen woorden en hoe u het juiste gebruik ervan kunt aanleren.

Maak een knop of wijzig een bestaande knop met een expliciet symbool

  1. Ga eerst naar de map waar u de knop wilt toevoegen.
  2. Tik op Bewerken Edit Button in de onderste werkbalk om de bewerkingsmodus te openen.
  3. Als de knop al bestaat, tikt u erop om deze te selecteren. Maak anders een nieuwe knop.
  4. Typ in Tekst naar spraak het woord dat u wilt toevoegen. Merk op dat terwijl u aan het typen bent symboolsuggesties worden aangeboden. Om expliciete symbolen te zien, moet u het volledige woord typen. Het typen van "pen" zal nooit het symbool voor "penis" onthullen.
  5. Voor sommige woorden zijn er meerdere symbolen. Verberg het toetsenbord en selecteer het symbool dat u wilt gebruiken in de lijst met suggesties.
  6. Als u het gewenste symbool niet ziet, tikt u op Meer symbolen…. Dit geeft u toegang tot de volledige symboolbibliotheek. Typ synoniemen van het woord waarvoor u een symbool wilt en selecteer het juiste symbool. Nogmaals, houd er rekening mee dat symbolen voor expliciete woorden alleen verschijnen als u het volledige woord typt.

Toegang tot expliciete symbolen beperken

Standaard is toegang tot expliciete symbolen ingeschakeld in Proloquo2Go 7.7 en hoger.

We hebben maatregelen genomen (zie hierboven) dat gebruikers nooit een expliciet symbool zien, tenzij er handmatig eentje aan een knop is toegevoegd. Er is echter een optie om het gebruik van expliciete symbolen te voorkomen bij het maken van een knop.

  1. Ga naar Opties* Options> Beperkingen.
  2. Veeg omlaag naar 'Expliciete symbolen weergeven in' en schakel Symboolbibliotheek uit. Houd er rekening mee dat hiermee geen knoppen met expliciete symbolen worden verwijderd die al zijn gemaakt.

*Op iPhone en iPod touch vindt u de knop Opties in de Tools pop-up helemaal links in de onderste werkbalk.