Deze privacyverklaring geldt voor het gebruik van de website assistiveware.com en de diensten (hierin beschreven) aangeboden door AssistiveWare B.V. (hierna ook “wij/we” of “ons/onze”).

Wij vinden jouw privacy belangrijk. Wij verwerken jouw persoonsgegevens volgens de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (de AVG) en volgens de wetten en regels die in een bepaald land gelden. Bijvoorbeeld de Children’s Online Privacy Protection Act of 1998 (de COPPA), een Amerikaanse wet die de privacy van kinderen beschermt. Een persoonsgegeven is informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. In deze privacyverklaring leggen we uit welke soorten persoonsgegevens we verzamelen, waarvoor we ze gebruiken en hoe we deze gegevens zo goed mogelijk beschermen.

Deze privacyverklaring geldt voor persoonsgegevens die worden verwerkt als jij de AssistiveWare-website gebruikt, als jij jouw AssistiveWare-account gebruikt of als jij een elektronisch bericht verstuurt naar AssistiveWare. Voor elke AssistiveWare-applicatie geldt de privacyverklaring die bij die applicatie hoort.

 1. Bedrijf en contactgegevens

  AssistiveWare B.V.
  Laurierstraat 193
  1016 PL Amsterdam
  Nederland
  E-mail: legal@assistiveware.com

 2. Soorten persoonsgegevens en waarvoor wij deze gebruiken

  Wanneer jij onze website bezoekt en onze diensten gebruikt, verzamelen en verwerken wij jouw persoonsgegevens. Hieronder lees je hoe en waarvoor:

  1. Applicaties

   Voor elke applicatie geldt de privacyverklaring die bij die applicatie hoort:

  2. Websites van AssistiveWare

   Wanneer jij onze websites gebruikt, dan verwerken wij jouw IP-adres en gegevens zoals de applicatieversie, apparaatinformatie, applicatie-instellingen en gebruiksstatistieken. Deze gegevens zijn niet gekoppeld aan de persoon die de website of applicatie gebruikt, dus de identiteit van de gebruiker wordt niet gedeeld. We gebruiken deze gegevens om het gebruik van onze website te analyseren, om storingen op te lossen en om de website gebruiksvriendelijker te maken. Daarvoor gebruiken we Google Analytics, MixPanel en HotJar. We gebruiken alleen geanonimiseerde gegevens, gegevens die niet naar een persoon kunnen worden herleid.

  3. AssistiveWare-account

   Je kunt een AssistiveWare-account aanmaken om een of meer van onze AssistiveWare-applicaties te gebruiken. Wanneer je een account aanmaakt, verzamelen en verwerken wij de persoonsgegevens die je invult, zoals jouw naam, e-mailadres en het land waar je woont.

   Wanneer je een account aanmaakt namens een school, universiteit of zorginstelling, kunnen wij je ook om aanvullende informatie vragen. Bijvoorbeeld de naam en het soort organisatie, jouw functie binnen de organisatie, en informatie over licenties of certificering. Het is vaak niet verplicht deze gegevens in te vullen.

   De rechtsgrond voor de verwerking van dit soort persoonsgegevens is om jou toegang te geven tot onze applicatie(s), een licentie te verstrekken voor onze applicatie(s), of dat jij toestemming hebt gegeven voor de verwerking.

  4. Ondersteuning

   Wanneer je ondersteuning aanvraagt – via onze website, via Intercom of via een van onze applicaties – verzamelen wij de persoonsgegevens die je invult, zoals jouw naam, e-mailadres en soms ook andere (contact)gegevens die je vrijwillig aan ons verstrekt. Deze informatie gebruiken wij om contact met jou op te nemen en/of de gevraagde ondersteuning te bieden. In bepaalde gevallen delen we de verstrekte informatie met ons team van productontwikkeling om softwareproblemen op te lossen. Deze informatie delen we niet met derden en gebruiken we niet voor andere doelen.

   De rechtsgrond voor de verwerking van dit soort persoonsgegevens is de uitvoering van onze overeenkomst met jou voor het gebruik van de applicatie(s), of jouw toestemming. Dit is ook afhankelijk van of het om gebruik thuis of bijvoorbeeld op school gaat.

  5. Nieuwsbrief

   Wanneer jij je aanmeldt voor onze nieuwsbrief of gebruikmaakt van onze producten of diensten, kunnen wij je af en toe berichten sturen om je op de hoogte te houden van onze producten en diensten of ander nieuws. De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens voor dit doel is dat wij een gerechtvaardigd belang hebben om jou op de hoogte te houden van nieuwe releases of updates van onze applicaties of diensten en van nieuwe oplossingen of tools. De rechtsgrond kan ook jouw toestemming zijn wanneer jij je aanmeldt voor onze nieuwsbrief. Je kunt jouw toestemming op elk moment intrekken. Je kunt je ook op elk moment afmelden voor onze nieuwsbrief. Klik op 'afmelden' in de e-mail om je af te melden.

  6. Licentieverkopen

   De verkoop van licenties op onze website wordt afgehandeld door Bright Market LLC, handelend onder de naam FastSpring. Op de verkoop van licenties is daarom hun privacyverklaring van toepassing, zie https://fastspring.com/privacy.

   AssistiveWare ontvangt, bewerkt en bewaart een subset van de gegevens die FastSpring verzamelt. De rechtsgrond voor de verwerking van dit soort persoonsgegevens is om jou toegang te geven tot de applicaties, en de ondersteuning van deze applicaties.

 3. Minderjarigen

  AssistiveWare vindt het heel belangrijk om de privacy van minderjarigen te beschermen. Want onze applicaties zijn bedoeld voor mensen die behoefte hebben aan ondersteunde communicatie, en vaak zijn dit minderjarigen. Onze applicaties zijn standaard als volgt ingesteld:

  1. De beheerder is verantwoordelijk voor het gebruik van de gegevens van het kind die worden verzameld via de AssistiveWare-applicaties. De beheerder is met name verantwoordelijk voor het delen van de verschillende soorten gegevens en bepaalt met welke personen deze gegevens wel of niet mogen worden gedeeld.
  2. We beperken de verzameling en verwerking van gegevens van minderjarigen zoveel mogelijk. Dit is alleen toegestaan om te zorgen dat de minderjarigen de applicaties goed te kunnen gebruiken.
  3. Wanneer scholen of universiteiten onze applicaties gebruiken, zijn wij alleen de 'verwerker' en houden we ons aan de instructies van de school of universiteit.
 4. Persoonsgegevens die we delen met derden

  Wij verkopen jouw gegevens nooit aan derden. Wij gebruiken of delen jouw gegevens ook nooit voor advertenties, profilering of marketing van derden. Wij delen jouw gegevens alleen met derden in de volgende gevallen:

  1. wanneer nodig voor gebruik van de AssistiveWare-applicaties, en dan alleen met bevoegde personen;
  2. wanneer we externe leveranciers, dienstverleners of adviseurs inschakelen om onze dienstverlening te verbeteren (“subverwerkers”);
  3. met (overheids)instanties of organisaties waaraan we bepaalde gegevens moeten verstrekken op basis van een wettelijke verplichting.

  Wanneer nodig hebben we overeenkomsten voor de verwerking en/of geheimhouding van gegevens gesloten met dienstverleners of derden. Daarin staat dat ze alleen persoonsgegevens mogen verwerken volgens specifieke instructies.

  De persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt via servers in de Europese Economische Ruimte (EER) en in de Verenigde Staten (VS). Wanneer persoonsgegevens waarvoor AssistiveWare als 'verwerkingsverantwoordelijke' verantwoordelijk is, worden doorgegeven aan landen of derden buiten de EER, dan houden we rekening met de wettelijke vereisten die gelden voor de bescherming van die gegevens. Dat kan bijvoorbeeld door een modelcontract van de Europese Commissie (EC) te gebruiken.

 5. Beschermen en bewaren van persoonsgegevens

  Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw gegevens te beschermen tegen verlies, onbevoegde toegang en misbruik. We gebruiken onder andere encryptie en SSL voor de beveiliging van gegevens. Wanneer nodig gebruiken we ook dubbele authenticatie (2FA) en toegangsbeheer. We hebben interne regels voor ons personeel over het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens. Hierin staat ook wat ze moeten doen in geval van een datalek.

  Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld, of zolang als de wettelijke bewaartermijn. Je kunt op elk moment een verzoek indienen om jouw persoonsgegevens te verwijderen. Wij zullen binnen de wettelijke termijn reageren op het verzoek.

 6. Jouw rechten

  Je hebt het recht om jouw gegevens in te zien, en om jouw gegevens te laten aanpassen, verwijderen of overdragen.Je kunt een verzoek indienen om de verwerking van jouw gegevens te beperken en je kunt bezwaar maken tegen bepaalde gegevensverwerking. Je hebt ook altijd het recht om eerder verleende toestemming in te trekken. Dit kan wel betekenen dat je onze producten of diensten niet meer kunt gebruiken.

  Verzoeken of klachten over de verwerking van jouw gegevens door ons kun je sturen via de contactgegevens die aan het begin van deze privacyverklaring staan. Wij zullen binnen de wettelijke termijn reageren op verzoeken. Tot slot heb je het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthouder in jouw land. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.

 7. Aanpassingen

  Wij mogen deze privacyverklaring aanpassen om naleving van de AVG en andere privacywetgeving te waarborgen. Het is daarom verstandig deze verklaring regelmatig te checken, zodat je op de hoogte bent van eventuele aanpassingen. Jouw voortgezet gebruik van onze producten en diensten na aanpassing van de privacyverklaring betekent dat je akkoord bent met de aanpassingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt in oktober 2023.