Hebben we OC nodig?

Leer meer over OC en waar OC behulpzaam kan zijn.

Wat is OC?

Hebben we OC nodig?

Meer artikelen over ondersteunende communicatie (OC)

Ikoon pictogrammen gebaseerde OC

Op pictogrammen gebaseerde OC

Op symbolen gebaseerde OC ondersteunt mensen die symbolen of afbeeldingen nodig hebben om te communiceren, ook degenen die nog niet kunnen lezen of spellen.

Ikoon op tekst gebaseerde OC

Op tekst gebaseerde OC

Sommige mensen typen de woorden die ze willen zeggen. Tekst gebaseerde OC ondersteunt mensen die kunnen lezen en spellen.