OC kost tijd. Voordat OC-gebruikers zelf in staat zijn om consistent en effectief te communiceren met hun systeem is het belangrijk dat ze zo vaak en veel mogelijk zien hoe het in de praktijk wordt gebruikt. 

We zien geregeld dat de mensen in de omgeving van de OC-gebruiker te snel opgeven. Ze proberen het OC-systeem een paar weken uit, maken een paar mappen of knoppen aan, modelleren af en toe tijdens een eetmoment of het kringgesprek en proberen de OC-gebruiker ertoe te bewegen om de 'juiste' antwoorden te geven. Maar als hij/zij niet reageert op de manier die ze hadden gewild of verwacht, denken ze dat de gebruiker er niet klaar voor is, of dat ze het verkeerde OC-systeem hebben gekozen. Ze gaan ervan uit dat het OC-systeem zo intuïtief in elkaar zit dat de OC-gebruiker uit zichzelf begrijpt hoe het werkt, zonder oefening of uitleg. Als de gebruiker zijn/haar systeem niet binnen een paar weken actief inzet om te communiceren laten ze het links liggen. Blijft het OC-systeem in gebruik, dan vereenvoudigen ze het vaak zodanig dat de gebruiker er geen nieuwe woorden of interessante opmerkingen mee kan uiten. Op deze manier leert de OC-gebruiker nooit succesvol communiceren.

Het is belangrijk om te beseffen dat het oefening en tijd kost om een OC-systeem, of een taalsysteem in het algemeen, aan te leren. Jane Korsten, ergotherapeute, benadrukt dit:

"Een gebruiker moet niet alleen symbolen tot zijn/haar beschikking hebben, het is minstens zo essentieel dat hij/zij er zo veel mogelijk mee in aanraking komt in zijn/haar omgeving. Normaal gesproken gaat een kind rond 18 maanden voor het eerst praten. Op dat moment heeft hij/zij gemiddeld al zo'n 4380 uur aan gesproken taal gehoord.

Een kind dat symbolen nodig heeft om te praten en deze symbolen maar twee keer per week voor 20 tot 30 minuten gebruikt, zou er 84 jaar over doen om dezelfde hoeveelheid input te krijgen als het kind uit de vorige zin!" (QIAT ListServe, 4/4/2011)

Blijf OC continu aanbieden

Als je OC met succes wil implementeren moet je het blijven aanbieden. Dat gaat met vallen en opstaan. Maar geef jezelf en de gebruiker de tijd om het OC-systeem goed onder de knie te krijgen.  Als de gebruiker een uitgebalanceerd OC-systeem tot zijn/haar beschikking heeft, is het belangrijk dat je:

  • Regelmatig en consistent modelleert. Naarmate je vordert ga je steeds meer modelleren.
  • Onderling goed samenwerkt. Zo zorg je ervoor dat alle communicatiepartners op dezelfde manier reageren op de OC-gebruiker en hem/haar dezelfde aanwijzingen geven.
  • De OC-gebruiker met interessante activiteiten motiveert om te communiceren.
  • Hem/haar kernwoorden aanleert.
  • Activiteiten plant waarmee je de OC-gebruiker ondersteunt en zijn/haar taalgebruik uitbreidt. Zo ontstaat er geen stagnatie in de succesvolle implementatie van OC.

Als je consistent en continu de juiste OC-strategieën inzet, zul je uiteindelijk het meeste succes boeken. Daarbij is geduld onmisbaar. OC kost tijd.

Maak een plan waarmee je naar successen toewerkt

Bestudeer de middelen en strategieën die je wil inzetten om OC succesvol te implementeren. Stel doelen voor het team van de OC-gebruiker over de manier waarop jullie die strategieën toepassen, en bepaal de tijdslijn. De kans op succes is veel groter als jullie gezamenlijk een plan en planning opstellen en uitvoeren.

Vier kleine successen

Als een OC-gebruiker een stap vooruit gaat in het OC-traject, hoe klein ook, kun je dit succes benutten. Vier het! Maak foto's en video's van deze successen en deel ze met het team. Evalueer wat er goed is gegaan, wat er is gebeurd en wie wat heeft gedaan. Daarna ga je op dezelfde voet verder.

Gaat het niet goed, geef het dan niet op. Als er een uitdaging op jullie pad komt, of strategieën niet lijken te werken, is het belangrijk dat jullie het blijven proberen. Misschien moeten jullie de situatie opnieuw beoordelen en de hindernissen identificeren, maar blijf de sleutelstrategieën van OC doorzetten. 

Overwin de belemmering

Geef het niet op. Geef OC de tijd. Geef OC-gebruikers een stem en er gaat een wereld aan mogelijkheden voor hen open.

Met behulp van de OC Leren Gids kun je bepalen op welk punt van het OC-traject jullie je bevinden. Deze kennis helpt jullie om belemmeringen te overwinnen die succes in de weg staan.