Ondersteunde communicatie (OC) vereist teamwerk. Het creëren van een sterk, coöperatief en ondersteunend team is cruciaal voor een succesvolle implementatie van OC.

Wat is een OC-team?

Een OC-team is een groep van mensen die een OC-gebruiker omringen. Deze groep werkt samen om te plannen, te ondersteunen, te evalueren en na te denken over het gebruik van OC.

Wie maakt deel uit van het OC-team?

De OC-gebruiker staat centraal in het team, en degenen die hem/haar omringen kunnen deel uitmaken van het team. Enkele leden van het team kunnen zijn:

  • Familie en vrienden van de OC-gebruiker
  • Spraak-taal pathologen
  • OC-specialisten
  • Leerkrachten van de OC-gebruiker
  • Medische professionals

Het OC-team werkt samen om beslissingen te nemen over de OC-gebruiker, inclusief assessment en uitvoering. Het team kan samenwerken om ondersteuningsstrategieën toe te passen en problemen op te lossen als het niet goed gaat.

Waarom zou ik een OC-team samenstellen?

OC vergt werk. We weten dat het een uitdaging kan zijn om te beginnen en zelfs om het gemotiveerd en consistent te blijven gebruiken. Kan een gezin dit alleen doen met hun kind? Kan een leerkracht het alleen met een leerling? Kan de OC-gebruiker alles alleen doen? Ja, maar denk eens aan de mogelijkheden als iedereen rond de OC-gebruiker actief samenwerkt.

Hoe meer mensen om een OC-gebruiker heen die OC kennen en gebruiken, hoe meer mogelijkheden hij/zij heeft om te communiceren. Iemand kan sneller leren omgaan met OC als het gebruik ervan op meer plaatsen wordt ondersteund. Als iemand OC kan gebruiken om met iedereen in zijn leven te communiceren, wordt OC zinvoller en waardevoller. Samenwerkende OC-teams kunnen dit mogelijk maken.

Wanneer moet ik een OC-team vormen?

Begin nu! OC-teams kunnen beginnen met hun samenwerking om iemand te ondersteunen, los van het stadium in het OC-traject waarin hij/zij zich bevindt! Een goed begin is het plannen van een bijeenkomst voor iedereen in het team. Denk eraan dat dit een voortdurend terugkerend proces kan zijn. Telkens wanneer een nieuw lid zich bij het team voegt, neem dan de tijd om elkaar te ontmoeten en na te denken over hoe jullie het best kunnen samenwerken.

Wat zijn enkele manieren waarop een OC-team samenwerkt?

1. OC altijd beschikbaar maken

Teamleden kunnen samenwerken om de omgeving zo in te richten dat OC altijd en overal beschikbaar is. Ze zorgen ervoor dat het OC-middel altijd aan staat, is opgeladen en gemakkelijk toegankelijk is. Dit kan ook inhouden dat teamleden papieren borden en posters van het OC-systeem maken. Teamleden kunnen riemen, tuigjes/vesten en statieven gebruiken om de apparaten gemakkelijker draagbaar en toegankelijk te maken.

2.Ondersteuning en training krijgen en geven

Teams hebben ondersteuning nodig. Teams kunnen extra training nodig hebben, zodat alle leden gemeenschappelijk begrip krijgen van OC en OC-leermethoden. Het ontwikkelen van dat gemeenschappelijke begrip zal hen helpen gemotiveerd te blijven en vooruitgang te blijven boeken op het gebied van OC.

Sommige teamleden komen mogelijk met meer ervaring of achtergrondkennis. Zij kunnen de andere teamleden ondersteunen en opleiden.

Alle teams zijn verschillend. Misschien hebben ze op andere gebieden ondersteuning en training nodig. Kijk nu in onze Leer OC-gids om na te gaan op welke gebieden uw OC-team hulp nodig heeft.

3.Informatie verzamelen

Teams kunnen informatie en voorbeelden van OC in actie verzamelen. Zorg ervoor dat uw team kijkt naar wat wel en niet werkt voor de OC-gebruiker. Een goede strategie is het verzamelen van video's, foto's en verhalen van successen en situaties die moeten worden opgelost. Deze kunnen zeer nuttig zijn om met het hele team te delen ter ondersteuning en kansen bieden om te leren.

4. Beoordelen en reflecteren

Gebruik uw observaties over hoe OC verloopt om de voortgang en huidige doelen te evalueren en te reflecteren. Teams moeten regelmatig samenkomen om de verzamelde informatie te bekijken. Neem de tijd om te herkennen wat niet werkt en wat beter kan. En neem altijd de tijd om uw successen als team te vieren!

Lees onze serie over samenwerking in teams voor meer informatie over samenwerking op het vlak van OC:

Hoe u enkele van de veel voorkomende problemen waarmee het team wordt geconfronteerd, het hoofd kunt bieden.

Overweeg het perspectief van de ouder, inclusief hoe belangrijk het is voor een ouder om de ouder-kind band te behouden.

Denk na over hoe logopedisten kunnen werken binnen het OC-team.

Luister hoe leerkrachten samenwerken binnen OC-teams.

Het belang van OC-gebruikers binnen het team.

Hoe u OC-teamvergaderingen het best kunt organiseren.

Bronvermelding en links (Engelstalig)