OC-gebruikers zijn het belangrijkste onderdeel van elk OC-team, maar toch worden we te vaak buiten de teambeslissingen gehouden. Indien mogelijk moet de OC-gebruiker de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid in het team hebben. Zelfs als we niet in staat zijn de uiteindelijke beslissing te nemen, moeten onze gedachten, gevoelens en inbreng gehoord worden. "Niets over ons zonder ons" kan geen loze uitspraak zijn; OC-teams moeten ernaar streven de gebruikers bij elke beslissing te betrekken en hen in het middelpunt te plaatsen.

Het is belangrijk om OC-gebruikers te betrekken bij teamvergaderingen die over hen gaan. Dit betekent alle OC-gebruikers, niet alleen degenen die "oud genoeg" of "gevorderd genoeg" zijn om deel te nemen. Zelfs als een OC-gebruiker niet oud of onvoldoende ervaring heeft om te spreken met het OC-middel tijdens de vergadering, laat je door hen erbij te betrekken zien dat zij een belangrijk deel van het team zijn. Het betrekken van de OC-gebruiker leert hun dat hun perspectief en gedachten ertoe doen.

OC-gebruikers hebben het recht om betrokken te worden bij de besluitvorming over beslissingen die over ons gaan. Maar al te vaak worden we buiten het proces gehouden omdat mensen ervan uitgaan dat we het niet begrijpen of niets te zeggen hebben.

Denk aan inclusie vanuit een levenslang perspectief. Kinderen groeien op tot volwassenen. Volwassenen hebben over het algemeen meer controle over hun leven en voorzieningen dan kinderen. OC-gebruikers blijven niet voor altijd kinderen. "Iemand anders zal altijd de beslissingen voor hen nemen" is geen realistisch of respectvol antwoord op de vraag: "Hoe zorgen we ervoor dat OC-gebruikers het vermogen ontwikkelen om beslissingen te nemen over hun eigen communicatie en voorzieningen?". Zelfs als een OC-gebruiker zijn beslissingen nog niet op een begrijpelijke manier kan communiceren, kan hij dat in de toekomst misschien wel. Het betrekken van OC-gebruikers bij teamvergaderingen, zelfs als het om jonge kinderen gaat, kan helpen het vermogen om keuzes te maken en die keuzes te communiceren, bevorderen.

Daarnaast ontstaan conflicten in teams vaak uit situaties waarin teamleden het niet eens kunnen worden over wat het beste is voor de betrokken OC-gebruiker. Door de aanwezigheid van die OC-gebruiker ontstaat de mogelijkheid voor het delen van hun eigen perspectief rondom behoeften en voorkeuren. Dit kan de vergaderingen veel meer richting geven en ervoor zorgen dat beslissingen worden genomen op basis van wat echt het beste werkt voor de OC-gebruiker.

Maar iemand in een teamvergadering gooien zonder voldoende voorbereiding - van hem/haarzelf of van de rest van het team - zal waarschijnlijk niet de beste resultaten opleveren en hem/haar geen echte kans geven om bij te dragen. Leren omgaan met dit soort vergaderingen en voor jezelf opkomen tegenover professionals is een vaardigheid die veel oefening en steun nodig heeft. Het ontwikkelt zich niet van de ene op de andere dag.

Praat met de OC-gebruiker over wat deze vergaderingen inhouden. Bespreek informatie zoals:

  • Waarom vindt de bijeenkomst plaats?
  • Wie zullen er aanwezig zijn?
  • Waar gaat de bijeenkomst over?
  • Waarom is het belangrijk dat hij/zij de vergadering bijwoont?

Net zoals het idee van een formele teamvergadering stressvol kan zijn voor de aanwezige professionals en familieleden, geldt dit ook voor de OC-gebruikers. Vooral als dit de eerste keer is dat ze worden uitgenodigd, kunnen ze zich ongerust en onzeker voelen. Er zijn strategieën die u kunt gebruiken om hen voor te bereiden op wat ze kunnen verwachten. Bijvoorbeeld sociale verhalen, mini-oefenbijeenkomsten, toneelspel, enzovoort, kunnen hen helpen zich meer op hun gemak te voelen bij het idee. Maar uiteindelijk is het hun keuze of ze deelnemen. Het is nooit iets dat hen moet worden opgedrongen.

Denk na over de mogelijke belemmeringen die hun vermogen om deel te nemen aan de vergadering in de weg kunnen staan. De OC-gebruiker heeft misschien minder ervaring met dit soort vergaderingen dan de rest van het team. Hij zal waarschijnlijk meer tijd nodig hebben om te communiceren dan de anderen tijdens de vergadering. Ze kunnen moeite hebben om het gesprek te volgen, vooral als er veel onbekende technische taal en afkortingen worden gebruikt. Dit alles kan hen verhinderen volledig deel te nemen.

Als je eenmaal de mogelijke belemmeringen hebt geïdentificeerd, bedenk dan enkele strategieën die deze belemmeringen kunnen verminderen. Bijvoorbeeld, misschien besluit je dat voor elke vraag iedereen om de beurt antwoord geeft in plaats van dat iedereen tegelijk begint. Misschien help je de OC-gebruiker om vooraf berichten op te stellen die hij tijdens de vergadering kan delen. Misschien geef je een teamlid de taak om te luisteren naar mogelijk onbekende of verwarrende termen en uit te leggen wat die termen betekenen, zodat iedereen het kan volgen. Van dit soort strategieën kan iedereen profiteren, maar het belangrijkste is dat de OC-gebruiker zijn/haar stem kan laten horen.

Het is ook belangrijk om buiten de formele vergaderingen om input van OC-gebruikers te vragen. OC-gebruikers moeten zoveel mogelijk controle hebben over hun eigen OC-middel. Als het team een wijziging aanbrengt aan het OC-middel van een OC-gebruiker, moet de OC-gebruiker worden gevraagd naar zijn/haar mening over de wijziging.

Neem bijvoorbeeld aanpassing van het OC-middel. Als je het OC-middel van een OC-gebruiker aanpast, moet je hem/haar zoveel mogelijk om input vragen. Stel dat je woorden toevoegt aan het OC-middel van een OC-gebruiker om te praten over verschillende soorten speelgoed en spelletjes. Je kunt hem verschillende soorten speelgoed en spelletjes laten zien (of foto's) en hem vragen te kiezen welke hij/zij leuk vindt. Je kunt de OC-gebruiker ook observeren terwijl hij speelt en kijken welk speelgoed en spelletjes zijn/haar aandacht hebben. Je kunt ook andere teamleden, zoals ouders of leerkrachten, inschakelen om dit te doen, maar het is belangrijk om te proberen de OC-gebruiker er rechtstreeks bij te betrekken.

Het maakt niet uit hoe iemand zijn gedachten deelt, of het nu in woorden of in daden is, tijdens een formele teamvergadering of buiten die context, hun perspectieven zijn belangrijk. Het perspectief van de OC-gebruiker centraal stellen tijdens teamvergaderingen en beslissingen geeft het team richting. Het belangrijkste is misschien wel dat het betrekken van de OC-gebruiker bij de samenwerking in het team hem/haar laat zien dat zijn stem wordt gewaardeerd en zijn autonomie ontwikkelt, vaardigheden waar hij/zij de rest van zijn leven profijt van zal hebben.