OC vereist teamwerk van iedereen rondom de OC-gebruiker.

Je kind is altijd het middelpunt van het team en het belangrijkste lid.

Zou je dit alleen kunnen doen? Ja. Maar in je eentje is het moeilijk om gemotiveerd te blijven. Je gaat misschien aan jezelf twijfelen en je alleen voelen bij het dragen van de verantwoordelijkheid om je kind te leren communiceren met OC.

Mijn zoon Josh gebruikt OC al meer dan dertig jaar. We hebben verschillende OC-teams gehad en hebben geleerd hoe we uitdagingen met leerkrachten, medische professionals, familie en vrienden konden overwinnen. Gedurende deze tijd hebben we ook een aantal geestverwanten ontmoet. Mensen die vanaf de eerste dag op dezelfde golflengte zaten als Josh en ik. Verschillende van hen zijn nog steeds vrienden van ons.

De afgelopen twaalf jaar heb ik gezinnen ondersteund vanuit AssistiveWare. Ik leer nog steeds van hen en deel graag wat ik heb geleerd. Gedurende deze tijd heb ik bij veel gezinnen vergelijkbare situaties gezien.

Komt een van deze scenario's je bekend voor?

 • Het kind is OC gaan gebruiken op school, maar het gezin twijfelt over het gebruik thuis.
 • Het gezin heeft een iPad en Proloquo2Go gekocht en wil dat de school hun kind helpt om ermee te leren communiceren.
 • Iedereen was het eens over de keuze voor het hulpmiddel en de school zorgde voor een iPad met de OC-app. Maar nu is een nieuw schooljaar begonnen en zitten er nieuwe leden in het schoolteam, met onder andere een nieuwe leerkracht met heel weinig ervaring en kennis.
 • De logopedist van school heeft alleen doelen geschreven waarbij het kind leert om om iets te vragen. En de logopedist wil dat de OC-gebruiker toegang heeft tot maximaal 12 knoppen.

Elk lid van het OC-team heeft andere doelen, wat soms tot meningsverschillen kan leiden. Wanneer deze meningsverschillen zich voordoen, ontstaan er conflicten.

Veel te veel gezinnen hebben frustraties en mislukkingen ervaren, waaronder het mijne. Ik wil helpen om conflictpunten te identificeren en informatie en ideeën aan te reiken. Dit conflict kan schadelijk zijn en ik wil gezinnen helpen om dat te voorkomen.

Verlies de band met je kind niet uit het oog

Jullie relatie is het allerbelangrijkste. Laat conflicten met je OC-team de relatie tussen jou en je kind niet verstoren. Bescherm je band met hem/haar. Probeer niet de therapeut, de logopedist of de leerkracht te zijn. Offer de relatie niet op en belast hem/haar niet om te "werken" aan therapie of onderwijs. Niemand wint als dat gebeurt.

Je hebt ruimte nodig om na te denken over de capaciteit van je gezin voordat je ermee instemt om therapie aan je routines toe te voegen. We moeten kunnen zeggen: "Op dit moment werkt dat niet voor ons gezin" en anderen moeten dat accepteren.

Informatie over je kind delen met het OC-team

Leden van het schoolteam zullen informatie delen over de dag van je kind op school. Jij zult belangrijke informatie over het leven van je kind buiten school moeten delen. Dit helpt het OC-team om je kind beter te leren kennen. Denk eraan om de privacy te beschermen en alleen die dingen te delen die nuttig zijn.

Twee mogelijke opties zijn het delen van foto's/filmpjes en een communicatiedocument

1. Foto's en filmpjes maken en delen

Neem de tijd om foto's en filmpjes te maken van je kind - van hoe hij/zij communiceert en OC gebruikt. Film hoe familieleden met je kind communiceren. Laat zien hoe anderen OC gebruiken met je kind. Maak een album met voorbeelden en momenten van je kind in actie. Het delen van deze beelden op de juiste momenten kan helpen. Misschien laat een filmpje iets zien dat wel of niet werkt. Misschien laat een filmpje zien dat je kind in staat is om zijn/haar OC-systeem te gebruiken. Misschien zijn een paar foto's handig om te laten zien hoe jullie thuis OC beschikbaar maken.

Op deze manier samenwerken met het team kan inzichten en mogelijke oplossingen bieden om op school uit te proberen.

Vergeet niet om toestemming te vragen aan iedereen die je ziet als je een foto of filmpje maakt. Vraag ook toestemming aan je kind voordat je foto's van hem of haar deelt.

2. Maak een "Hoe ik communiceer”-document en houd het actueel

Het is belangrijk om alle manieren waarop je kind communiceert te documenteren en te delen met het OC-team. Help hen te begrijpen hoe je kind communiceert. Stel je voor dat je kind op school zat en niemand wist dat hij/zij communiceerde. Hoe frustrerend zou dat zijn? Laten we ervoor zorgen dat iedereen de handelingen en uitingen van je kind herkent en er betekenis aan toekent.

 • Hier zijn een paar voorbeelden van wat ik in Josh' communicatiedocument heb geschreven:
 • Josh zegt ja door zijn rechterhand bij de pols omhoog te bewegen. Het kan heel vluchtig zijn. Laat het hem weten als je het ziet.
 • Als hij op de verkeerde knop van zijn apparaat tikt, schudt hij met zijn hoofd nee. Negeer de boodschap en blijf luisteren.
 • Als Josh angstig wordt, zal hij zijn hand of vingers in zijn mond stoppen en vocaliseren. Vraag hem of hij een pauze nodig heeft.

Houd dit document up-to-date en deel de updates minstens elk kwartaal met het schoolteam.

Voorbeeld ‘Hoe ik communiceer’ downloaden

Communiceer met je OC-team

Samenwerking vereist communicatie. Je moet beslissen hoe en wanneer je met de verschillende teamleden communiceert. Denk aan persoonlijke teamvergaderingen, online vergaderingen, telefoongesprekken, e-mails en groepsberichten. Stel grenzen om je gezin en de teamleden te beschermen. Bepaal wanneer, waar en hoe vaak er gecommuniceerd moet worden met je gezin. Niemand vindt het leuk om om 22.00 uur belangrijke berichten te ontvangen!

Ik voelde me altijd overvallen op het schoolplein als ik met alle andere ouders stond te wachten tot ik mocht gaan en de leerkracht of begeleider met Josh op sleeptouw naar buiten kwam om me te vertellen wat er die dag was gebeurd. Josh en ik wilden gewoon naar huis. Ondanks een notitieboekje en een e-mailsysteem, speelde dit scenario zich veel te vaak af.

Deel je voorkeuren met het schoolteam. Vraag elk lid van het team wanneer ze het liefst met je communiceren en hoe vaak. Op school, tijdens het passeren in de hal of tijdens de lunch, kunnen de leden van het schoolteam met elkaar communiceren. Jij hebt deze mogelijkheden niet.

Iedereen in het team moet weten wanneer en op welke manier contact opgenomen kan worden met elk lid. Veel conflicten kunnen worden vermeden als dit eenmaal wordt begrepen en geaccepteerd.

Contact maken met je OC-team

Terwijl je vertrouwen en een goede verstandhouding opbouwt met de leden van het schoolteam, is het belangrijk om open en eerlijk te zijn - om het goede en het slechte te delen. Er zijn momenten waarop het lastig kan zijn. Je wilt de ruimte en tijd hebben om je zorgen te uiten, maar ook om successen te vieren. Zorg ervoor dat je een bijdrage levert aan de vergaderagenda's en vraag om tijd vrij te maken om te vieren wat werkt. Samenwerking wordt sterker als we de tijd nemen om successen te erkennen!

Succesvolle samenwerking ontstaat als je de ander vertrouwt. Als je merkt dat de teamleden van de school zinvolle contacten leggen met je kind. Daarom is het zo belangrijk dat je de communicatie open houdt. En help hen om je kind te leren kennen. Spreek regelmatig en eerlijk af, deel wat werkt en praat over wat niet werkt.

Overweeg om de leerkracht van je kind te vragen om foto's of filmpjes te delen van het gebruik van OC in de klas. Dit kan je helpen om de relaties van je kind op school beter te begrijpen. Het delen van deze foto's en video's kan een band scheppen tussen jou en de leerkracht. Zorg er wel voor dat de privacy van iedereen in de klas wordt gerespecteerd.

Ken je grenzen

Om samen te werken, moet je soms een middenweg bewandelen, maar andere keren moet je voet bij stuk houden en nee zeggen.

Er kunnen ongepaste verzoeken zijn van het schoolteam die je onmiddellijk moet afwijzen.

Voorbeelden van taken van leerkrachten/therapeuten die je NIET moet overnemen:

 • Je kind praat te veel over Minecraft op school; de leden van het schoolteam willen de map uit zijn OC halen en vragen je om hem af te leiden als hij thuis over Minecraft praat.
 • De logopedist wil dat je je kind iets aanbiedt waarvan je weet dat hij het niet lekker vindt, zodat hij wel moet protesteren.
 • Een schooltherapeut vraagt je om te doen alsof je niet begrijpt wat je kind je vertelt. Je kind ervaart heus wel genoeg echte momenten van miscommunicatie. Niemand heeft neppe nodig.
 • De leerkracht en de begeleider vragen je om de favoriete snack van je kind op een plek te leggen waar hij/zij het kan zien, maar er niet bij kan, zodat hij/zij erom moet vragen.

Soms werkt het OC-team niet. Sommige leden houden vast aan verouderde ideeën over OC en anderen zien misschien geen voordelen in OC. Dit is Josh en mij in het verleden overkomen.

Toen de leraar wilde dat ik woorden verwijderde van Josh' apparaat, legde het team uit waarom dat niet mocht. De woorden bleven. Maar de leerkracht verloor daarna alle interesse in OC. Er was geen overeenkomst om samen te werken; het gevolg was een niet-betrokken leerkracht voor de rest van het schooljaar.

Sommige gezinnen krijgen te maken met leerkrachten die niet willen dat OC in hun klas wordt gebruikt. Logopedisten op school met weinig kennis van OC kunnen erop staan dat je kind maar een paar knoppen mag gebruiken en weigeren om er meer aan toe te voegen. Schoolleiders zijn misschien geen voorstander van inclusief onderwijs en ontzeggen je kind de toegang tot academische vakken. Deze scenario's kunnen schadelijke gevolgen hebben, vooral als ouders en het schoolteam een vijandige relatie ontwikkelen.

Je zult moedig moeten zijn en moeilijke beslissingen moeten nemen. Houd je het vol? Om een nieuw team vragen? De rest van het schooljaar thuis les geven? Van school veranderen? Een klacht indienen of zelfs een rechtszaak aanspannen?

Zoek steun in de gemeenschap

Je bent vast lid van een of meer Facebookgroepen met andere OC-gezinnen. Als een ouder een bericht in de groep plaatst en zijn verontrustende conflict over OC met het schoolteam van zijn kind deelt, leven we allemaal mee omdat we onszelf in dezelfde situatie zien. We leven mee, maken een vuist en zeggen: "Je hebt gelijk! Het is een schande."

Ik wil je ergens aan herinneren: het is belangrijk om ze van de richel vlak voor de afgrond af te praten, ze weer op vaste grond te zetten en ze te helpen hun evenwicht terug te vinden. En jij staat op de richel; luister naar ze en laat ze helpen.

 • Leren om je plaats in te nemen in het OC-team van je kind op school is moeilijk.
 • De relatie tussen jou en je kind op de eerste plaats zetten is belangrijk.
 • Duidelijk zijn over wanneer en hoe de teamleden met elkaar communiceren is een uitstekende manier om conflicten te voorkomen.
 • Het delen van informatie over je kind thuis met teamleden op school helpt hen om je kind beter te leren kennen.

Onthoud dat er voor de meeste ouders grote uitdagingen zullen zijn. Zoek een groep waar je steun kan krijgen en probeer jezelf en anderen gefocust te houden op de grote lijnen.