De enige manier waarop een niet-sprekend persoon succesvol OC kan gebruiken om te communiceren is als we allemaal samenwerken. Hoe staan wij, als spraakpathologen, hierin? Hoe verandert onze rol? Hoe kun je samenwerkingsrelaties opbouwen in je OC-teams?

Het "echte werk" van een logopedist is het opbouwen van relaties

Ik ben al meer dan 25 jaar spraakpatholoog. Ik heb op scholen gewerkt. Ik heb met gezinnen gewerkt.

Ik herinner me dat ik aan het begin van mijn carrière een gezin van een jongvolwassene ontmoette. Ze hadden in hun tijd al veel logopedisten gehad. Ze hadden nog steeds goede communicatiemiddelen nodig. Ze wilden dat ik een OC assessment zou doen en een OC-hulpmiddel zou aanbevelen. Tijdens de eerste afspraak besteedde ik weinig tijd aan gesprekken met de ouders van de jongeman. De meeste tijd besteedde ik aan het contact met de jongeman zelf. Aan het tonen van mijn interesse in hem en zijn leven. Tonen dat ik er was om te luisteren naar wat hij me wilde vertellen; hoe hij het ook wilde vertellen. Ik deelde een aantal van mijn OC-hulpmiddelen met hem en bekeek ze met hem zonder druk uit te oefenen. Aan het einde van de sessie, toen we opstonden om te vertrekken, vroeg de moeder me: "Maar wil je zijn diagnose niet weten? Wil je zijn achtergrondgeschiedenis niet weten?" Ik haalde mijn schouders op en zei dat ze het me kon vertellen als ze dacht dat het nodig was, maar dat ik haar zoon en familie wilde leren kennen en dat we gaandeweg wel dingen zouden uitzoeken.

Ik heb datzelfde gesprek al vaak met gezinnen gehad. Als spraakpatholoog moet je leren om in te springen op de situatie, contacten te leggen en de familie te leren kennen zoals die er op dat moment voor staat. Dit is cruciaal om in een vroeg stadium vertrouwen en een goede verstandhouding op te bouwen.

Op dezelfde manier moet je in de klas leren om met je OC mee te doen aan de les of activiteit van de leerkracht. Je hoeft niet elk detail van de leerlingen of het klaslokaal van tevoren te weten. Doe mee en laat zien hoe je deel kunt uitmaken van de klas. Neem de tijd om na te denken over het perspectief van de leerkracht op het werken met OC. Na verloop van tijd zul je de leerkracht en de leerlingen leren kennen en, nog belangrijker, erachter komen hoe je hen het beste kunt ondersteunen. Wees niet de therapeut die achter in de klas staat met een klembord en aantekeningen maakt. Je zult meer leren door er helemaal bij te zijn dan vanaf de zijlijn toe te kijken.

Het is heel gemakkelijk voor een logopedist om zich vast te bijten in beoordelingen, rapporten en besluitvorming. Onderzoek naar de werkdruk van therapeuten suggereert zelfs dat de meeste therapeuten het opbouwen van vertrouwen en een goede verstandhouding met cliënten niet als "echt" werk zien. In plaats daarvan noemen ze rapporten, beoordelingen en therapiesessies "echt" werk. Ik stel dat het tegenovergestelde waar zou moeten zijn. Het kernwerk van een logopedist is luisteren, observeren en vertrouwen en een goede verstandhouding opbouwen. Vertrouwen en een goede verstandhouding leiden tot open gesprekken, de kans om wederzijds begrip op te bouwen en betere verbindingen te leggen. Dit IS ons echte werk.

Het andere (soms onverwachte) voordeel hiervan is dat je ontdekt wat er misgaat in het OC-team. Vaak voelen leerkrachten en ouders zich bezorgd of bang om hun echte gedachten en echte OC-ervaringen met de logopedist te delen. Ze denken dat de logopedist hen zal veroordelen; dat ze in de problemen zullen komen omdat ze niet doen wat er gevraagd wordt of omdat ze de dingen niet "goed" doen. Als je open communiceert, zijn andere teamleden eerder geneigd om eerlijk te zijn over hindernissen of problemen. We moeten dit weten. En we moeten samenwerken om deze momenten op te lossen!

Val niet in de rol van de "expert"

OC-teams werken het beste als alle teamleden een gelijke rol hebben en evenveel te zeggen hebben.

Het komt vaak voor dat de logopedist wordt beschouwd als de "expert" aan tafel. Sommige spraakpathologen hebben de neiging om de "allesweter" te zijn en gebruiken vaak ingewikkelde terminologie en taal. Maar het benadrukken van die expertise werpt barrières op in het team; het verandert het evenwicht en de dynamiek. Het zorgt ervoor dat andere teamleden minder inspraak lijken te hebben. Het blokkeert vaak open en eerlijke communicatie.

Het is belangrijker voor OC-teams om de vaardigheden en expertise van alle teamleden te erkennen. Ik garandeer je dat iedereen iets te bieden heeft. Werk er met teams aan om iedereen zijn/haar ideeën en meningen te laten geven en bied weerstand aan de neiging om het over te nemen. Stel al vroeg in je OC-traject vast dat iedereen een rol heeft en dat alle stemmen worden gehoord. En als je aanbevelingen doet, leer dan om alledaagse taal te gebruiken om je ideeën uit te leggen. Echte verandering vindt plaats als teams samenwerken om problemen te identificeren en samen op te lossen.

Begrijp dat OC-gebruikers en ouders van OC-gebruikers andere motivaties kunnen hebben dan jij en de leerkrachten. Ouders hebben misschien niet de capaciteit om al je aanbevelingen thuis over te nemen. Zorg ervoor dat je steeds controleert en vraagt of dit misschien te veel voor ze is. Soms kan het lastig zijn voor een ouder om je te vertellen dat ze een andere taak niet aankunnen. Een ouder daarnaar vragen kan het voor hem/haar gemakkelijker maken om een stapje terug te doen en na te denken over wat hij/zij thuis wel kan doen. Herinner ouders eraan dat hun belangrijkste taak is om de relatie met hun kind te koesteren.

Spraakpathologen moeten de toegang tot OC niet beperken

Jarenlang was de enige manier om toegang te krijgen tot OC via de logopedist. De traditionele rol van een spraakpatholoog die een OC assessment uitvoert, OC uitprobeert en aanbevelingen doet, is niet altijd meer het geval. In de huidige OC-wereld is OC veel toegankelijker.

Het kan zijn dat je een OC-gebruiker gaat ondersteunen wiens moeder een OC-hulpmiddel heeft gekocht nadat ze iemand erover had zien praten op sociale media! Tegenwoordig hoeven niet alle mensen die OC nodig hebben een beoordelings- en aanbevelingsproces te doorlopen om het te krijgen.

In plaats van hiertegen te vechten of tegen te stribbelen, moet je het omarmen! Nooit eerder hebben we gezien dat OC zo snel in handen komt van mensen die het nodig hebben. Hierdoor hebben we onze overtuigingen en idealen over de vraag WIE in aanmerking komt voor OC kunnen uitbreiden.

Beperk de toegang tot OC niet. Sta niet in de weg en blokker geen mensen die een aanvraag indienen of toegang proberen te krijgen tot OC. Strooi OC rond als glitter. Iedereen, echt iedereen kan baat hebben bij OC.

Onze kernovertuigingen als logopedisten zouden voor elke persoon die we ondersteunen, moeten zijn: