1. Ga naar Opties Proloquo4Text 32Px Icon Options in de optiebalk.
  2. Ga naar Voorspelling.

Woord- en zinsvoorspelling

Zet Automatische spaties UIT als je na een gekozen suggestie geen spatie automatisch wilt laten invoegen.

Bij Woordvoorspelling zet je Meerdere woorden UIT als je wilt dat suggesties maar uit één woord bestaan, en niet uit meerdere woorden zoals “help mij”.

Leren

Stel Leren in op Correct gespelde woorden als je wilt dat Proloquo4Text alleen woorden leert die in het ingebouwde Apple-woordenboek staan, of zet Leren volledig UIT. Woordvoorspelling werkt natuurlijk veel beter als je Proloquo4Text toestemming geeft om Alle woorden te leren, maar als je niet goed kunt spellen is het misschien handig als het systeem alleen correct gespelde woorden leert.

Let op: je kunt fout getypte woorden niet handmatig verwijderen. Maar als je geleerde woorden niet steeds weer gebruikt, worden ze na een tijdje automatisch verwijderd.

Afkortingen

Je kunt instellen hoe Proloquo4Text omgaat met afkortingen van onderdelen in Snelblokken. Proloquo4Text voegt de tekst van deze afkortingen standaard in na een spatie of leesteken. Maar je kunt deze instelling wijzigen zodat de tekst alleen wordt ingevoegd na een spatie, wanneer je de Return-toets indrukt of in alle gevallen. Bij de laatste optie wordt de volledige tekst van afkortingen altijd ingevoegd, zelfs als de letters van de afkorting in een ander woord staan.

Op de iPhone

Op de iPhone staan de Snelblokken in een los venster onderaan het scherm. Daarnaast zijn de snelblokken Woordvoorspelling en Zinsvoorspelling niet beschikbaar.

Op de iPhone kun je Zinsvoorspelling gebruiken door in de rechterbovenhoek van het toetsenbord onder Woordvoorspelling op het vierkantje Proloquo4Text Icon Helpsupport 32X32Px te tikken. Je kunt Zinsvoorspelling ook uitschakelen.