Cole Sorensen is een meestal niet-sprekende autist, een publieke spreker, schrijver en opvoeder. Zijn werk richt zich op het bevorderen van autonomie, zelfbeschikking, toegang tot communicatie en waardigheid van het risico voor jonge mensen met verstandelijke beperkingen en ontwikkelingsstoornissen.

Website: http://colemsorensen.com