Deze privacyverklaring geldt voor het gebruik van de applicatie Proloquo4Text (de “applicatie”) aangeboden door AssistiveWare B.V. (hierna ook “wij/we” of “ons/onze”).

Wij vinden jouw privacy belangrijk. Wij verwerken jouw persoonsgegevens volgens de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (de AVG) en volgens de wetten en regels die in een bepaald land gelden. Bijvoorbeeld de Children’s Online Privacy Protection Act of 1998 (de COPPA), een Amerikaanse wet die de privacy van kinderen beschermt. Een persoonsgegeven is informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. In deze privacyverklaring leggen we uit welke soorten persoonsgegevens we verzamelen, waarvoor we ze gebruiken en hoe we deze gegevens zo goed mogelijk beschermen.

Deze privacyverklaring geldt voor persoonsgegevens die worden verwerkt als jij de applicatie gebruikt. In sommige gevallen zijn wij niet de 'verwerkingsverantwoordelijke' maar alleen de 'verwerker' van de persoonsgegevens. Bijvoorbeeld als scholen of universiteiten de applicatie gebruiken voor educatieve doeleinden.

 1. Bedrijf en contactgegevens

  AssistiveWare B.V.
  Laurierstraat 193
  1016 PL Amsterdam
  Nederland
  E-mail: legal@assistiveware.com

 2. Soorten persoonsgegevens en waarvoor wij deze gebruiken
  1. Functionaliteit van de applicatie

   De applicatie geeft geen persoonlijke informatie door aan AssistiveWare of derden.

  2. Back-up van gegevens

   De applicatie laat de gebruiker een back-up opslaan van het vocabulaire via een cloudopslagdienst van derden, zoals iCloud, Dropbox of Google Drive. AssistiveWare heeft geen toegang tot de back-ups en het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de gegevens veilig op te slaan.

  3. Anonieme gegevensverzameling

   Wij verzamelen gegevens over het gebruik van de applicatie, zoals de applicatieversie, apparaatinformatie, applicatie-instellingen en gebruiksstatistieken. Wij gebruiken deze gegevens om de applicatie te verbeteren. Deze gegevens zijn niet gekoppeld aan de persoon die de website of applicatie gebruikt, dus de identiteit van de gebruiker wordt niet gedeeld. AssistiveWare verzamelt nooit gesprekstranscripten.

   De applicatie kan meer dan alleen de standaard gebruiksgegevens delen met AssistiveWare. Dat mag alleen als de gebruiker daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Deze gegevens bevatten nooit gesprekken, en deze gegevens worden altijd anoniem verwerkt. Wij gebruiken de gegevens om onze producten te verbeteren, en soms ook voor onderzoek en publicatie. Je vindt een beschrijving van de gegevens die worden verzameld via Anonieme gegevensverzameling in AssistiveWare-applicaties.

  4. Ondersteuning

   Wanneer je ondersteuning aanvraagt, verzamelen wij de persoonsgegevens die je invult, zoals jouw naam, e-mailadres en soms ook andere (contact)gegevens die je vrijwillig aan ons verstrekt. Deze informatie gebruiken wij om contact met jou op te nemen en/of de gevraagde ondersteuning te bieden.

   De rechtsgrond voor de verwerking van dit soort persoonsgegevens is de uitvoering van onze overeenkomst met jou voor het gebruik van de applicatie.

 3. Minderjarigen

  AssistiveWare vindt het heel belangrijk om de privacy van minderjarigen te beschermen. Want onze applicaties zijn bedoeld voor mensen die behoefte hebben aan ondersteunde communicatie, en vaak zijn dit minderjarigen. Onze applicaties zijn standaard als volgt ingesteld:

  1. De beheerder is verantwoordelijk voor het gebruik van de gegevens van het kind die worden verzameld via de AssistiveWare-applicaties. De beheerder is met name verantwoordelijk voor het delen van de verschillende soorten gegevens en bepaalt met welke personen deze gegevens wel of niet mogen worden gedeeld.
  2. We beperken de verzameling en verwerking van gegevens van minderjarigen zoveel mogelijk. Dit is alleen toegestaan om te zorgen dat de minderjarigen de applicaties goed te kunnen gebruiken.
  3. Wanneer scholen of universiteiten onze applicaties gebruiken, zijn wij alleen de 'verwerker' en houden we ons aan de instructies van de school of universiteit.
 4. Persoonsgegevens die we delen met derden

  Wij verkopen jouw gegevens nooit aan derden. Wij gebruiken of delen jouw gegevens ook nooit voor advertenties, profilering of marketing van derden. Wij delen jouw gegevens alleen met derden in de volgende gevallen:

  1. wanneer we externe leveranciers, dienstverleners of adviseurs inschakelen om onze dienstverlening te verbeteren (“subverwerkers”);
  2. met (overheids)instanties of organisaties waaraan we bepaalde gegevens moeten verstrekken op basis van een wettelijke verplichting.

  Wanneer nodig hebben we overeenkomsten voor de verwerking en/of geheimhouding van gegevens gesloten met dienstverleners of derden. Daarin staat dat ze alleen persoonsgegevens mogen verwerken volgens specifieke instructies.

  De persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt via servers in de Europese Economische Ruimte (EER) en in de Verenigde Staten (VS). Wanneer persoonsgegevens waarvoor AssistiveWare als 'verwerkingsverantwoordelijke' verantwoordelijk is, worden doorgegeven aan landen of derden buiten de EER, dan houden we rekening met de wettelijke vereisten die gelden voor de bescherming van die gegevens. Dat kan bijvoorbeeld door een modelcontract van de Europese Commissie (EC) te gebruiken.

 5. Beschermen en bewaren van persoonsgegevens

  Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw gegevens te beschermen tegen verlies, onbevoegde toegang en misbruik. We gebruiken onder andere encryptie en SSL voor de beveiliging van gegevens. Wanneer nodig gebruiken we ook dubbele authenticatie (2FA) en toegangsbeheer. We hebben interne regels voor ons personeel over het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens. Hierin staat ook wat ze moeten doen in geval van een datalek.

  Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld, of zolang als de wettelijke bewaartermijn. Je kunt op elk moment een verzoek indienen om jouw persoonsgegevens te verwijderen. Wij zullen binnen de wettelijke termijn reageren op het verzoek.

 6. Jouw rechten

  Je hebt het recht om jouw gegevens in te zien, en om jouw gegevens te laten aanpassen, verwijderen of overdragen.Je kunt een verzoek indienen om de verwerking van jouw gegevens te beperken en je kunt bezwaar maken tegen bepaalde gegevensverwerking. Je hebt ook altijd het recht om eerder verleende toestemming in te trekken.

  Verzoeken of klachten over de verwerking van jouw gegevens door ons kun je sturen via de contactgegevens die aan het begin van deze privacyverklaring staan. Wij zullen binnen de wettelijke termijn reageren op verzoeken. Tot slot heb je het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthouder in jouw land. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.

 7. Aanpassingen

  Wij mogen deze privacyverklaring aanpassen om naleving van de AVG en andere privacywetgeving te waarborgen. Het is daarom verstandig deze verklaring regelmatig te checken, zodat je op de hoogte bent van eventuele aanpassingen. Als we belangrijke wijzigingen doorvoeren in hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken, dan informeren wij jou daarover. Jouw voortgezet gebruik van de applicatie na aanpassing van de privacyverklaring betekent dat je akkoord bent met de aanpassingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt in oktober 2023.