Proloquo2Go 6: Symbolen en uitgebreid zoeken

  • 2 minuten lezen

Duidelijke, herkenbare en relevante symbolen zijn het fundament van een app als Proloquo2Go. Deze symbolen hebben een belangrijke rol: ze zorgen ervoor dat de gebruiker zich betrokken voelt bij het systeem en enthousiast raakt. Bovendien zijn ze onmisbaar om onze gebruikers te voorzien van een vocabulaire dat past bij hun dagelijks leven.

De zoekfunctie is een van de populairste functies die we ooit aan Proloquo2Go hebben toegevoegd. Toch kregen we te horen dat Zoeken niet altijd naar behoren werkte.

Meer symbolen, makkelijker te vinden

Het probleem

Wanneer je een nieuwe knop aanmaakt, beveelt Proloquo2Go een aantal symbolen aan op basis van de tekst die je hebt ingevoerd. In de meeste gevallen wijst dit zich vanzelf. Maar soms heb je een symbool nodig dat niet in het rijtje met suggesties staat. Misschien heb je een lange zin geschreven, of heb je de voorgestelde symbolen al voor andere knoppen gebruikt en zoek je een nieuwe afbeelding.

Er is al een grote hoeveelheid SymbolStix-symbolen beschikbaar, maar we ontdekten dat de meeste gebruikers niet wisten waar ze nog meer symbolen konden vinden. Ze kozen simpelweg voor de gesuggereerde afbeeldingen bij de ingevoerde tekst.

Ook waren bepaalde onderwerpen niet toereikend uitgedrukt in symbolen. Gebruikers hadden bijvoorbeeld te weinig keus op het gebied van genderidentiteit, relaties en medische termen over verwondingen, misbruik en verwaarlozing.

De oplossing

We hebben een knop toegevoegd waarmee je direct naar het symbolenoverzicht navigeert. Bovendien hebben we de zoekfunctie in dit scherm zichtbaarder gemaakt.

"Meer symbolen"

Daarnaast hebben we gehoor gegeven aan de verzoeken van onze gebruikers om allerlei nieuwe symbolen toe te voegen.

Dit zijn een paar van de pictogrammen die we hebben toegevoegd.

Krabben, voetbalshirt, AFL logo, transgender, mishandelen, aft, baard, zweer, punt, homoseksueel

Deze pictogrammen worden niet automatisch als knoppen toegevoegd aan je vocabulaire maar je komt ze tegen als je een nieuwe knop maakt of woorden zoekt in de lijst van beschikbare pictogrammen.

Met dank aan SymbolStix voor hun hulp bij deze verbetering van Proloquo2Go!

Uitgebreid zoeken

De zoekfunctie is een van de populairste functies die we ooit aan Proloquo2Go hebben toegevoegd. Toch kregen we te horen dat Zoeken niet altijd naar behoren werkte.

Het probleem

Het kwam bijvoorbeeld regelmatig voor dat gebruikers geen zoekresultaten kregen als ze zochten naar een verledentijdsvorm als 'kwam'. Ook waren de namen van de mappen niet opgenomen in de zoekfunctie. In talen waarin samenstellingen meestal zonder spatie worden geschreven, zoals het Nederlands, kon de zoekfunctie tot slot woorden niet vinden als er letters direct aan voorafgingen.

De oplossing

In Proloquo2Go 6 zijn deze zoekproblemen verholpen. Je kunt zoeken naar alle verschillende vormen van een woord, en naar de namen van je mappen. Tot slot is het eenvoudiger geworden om alle plaatsen te vinden waar een bepaald woord voorkomt, ook als het onderdeel is van een samenstelling.

Auteurs

Geschreven door