PolyPredix™

  • 2 minuten lezen

Met de woordvoorspelling van PolyPredix™ typ je direct 50% sneller.

Het probleem

Als je een schermtoetsenbord gebruikt om te communiceren maakt het een wereld van verschil als je een hoge typsnelheid kunt bereiken met weinig inspanning. Woordvoorspelling is een van de technologieën die je daarbij helpen, zolang het minder tijd kost om de juiste suggestie aan te tikken dan om de volgende tekens te typen. Het moet lijken of het systeem je gedachten kan lezen. Met dit doel hebben we de woordvoorspeller PolyPredix™ ontwikkeld.

Varianten van woordvoorspelling

Taalkundige regels of statistieken

Woordvoorspellingssystemen kennen twee basisvarianten: ze zijn gebaseerd op taalkundige regels, of op statistieken. Taalkundige woordvoorspelling heeft als voordeel én nadeel dat zinnen die de gebruiker formuleert dezelfde grammaticale structuur volgen. Statistische woordvoorspelling biedt een vrijere schrijfstijl, maar de zinnen zijn niet altijd grammaticaal correct. PolyPredix™ is gebaseerd op het statistische systeem omdat we optimale woordvoorspelling wilden combineren met ondersteuning in veel verschillende talen.

Voorspellingskracht

Woordvoorspelling werkt op drie verschillende manieren: woordaanvulling, enkele woordvoorspelling en multiwoordvoorspelling. Woordaanvulling geeft aan hoe het woord dat de gebruiker aan het typen is afgemaakt kan worden. Het geeft geen suggesties voor het volgende woord. Enkele woordvoorspelling doet dat wel: het combineert woordaanvulling met suggesties voor het volgende woord nadat er een spatie is getypt. De meest geavanceerde methode is multiwoordvoorspelling, dat voortborduurt op woordaanvulling en enkele woordvoorspelling. De gebruiker krijgt suggesties die uit meerdere woorden bestaan, zoals 'ga naar' nadat de gebruiker 'Ik ga' heeft getypt. PolyPredix™ is een multiwoordsysteem.

Eenvoudiger en effectiever

Aspecten

De PolyPredix™-woordvoorspeller houdt rekening met veel verschillende aspecten om de beste suggesties te bieden. Met hoogwaardige en geoptimaliseerde woordenboeken, die 90.000 woorden en woordcombinaties uit het dagelijks leven bevatten, analyseert het systeem hoe vaak en hoe recent een woord is gebruikt. En aangezien we de meeste zinnen vormen volgens vergelijkbare patronen houdt PolyPredix™ ook rekening met de voorafgaande woorden.

Zelflerend

PolyPredix™ is een zelflerend systeem. Tijdens het typen onthoudt het de frequentie per gebruiker en leert het nieuwe woorden en woordcombinaties. PolyPredix™ is zelfs in staat een nieuwe taal te leren op basis van de ingetypte tekst. Gebruikers die regelmatig typfouten maken kunnen de leerfunctie uitschakelen, of instellen dat het systeem geen woorden aanleert die de spellingcontrole niet herkent. Kleine fouten, zoals hoofdletterfouten of ontbrekende accenten, corrigeert het systeem meestal automatisch.

Configureren volgens jouw wensen

Een efficiënt voorspellingssysteem bespaart tijd en zorgt ervoor dat je lang je typsnelheid behoudt. Hoe meer suggesties je te zien krijgt, des te groter de kans dat de juiste ertussen zit. Maar het kost ook veel leeswerk om ze allemaal te bekijken. De grafiek hieronder geeft aan met welk percentage het aantal toetsaanslagen afneemt naarmate de gebruiker meer suggesties te zien krijgt. Voor de Engelse variant van PolyPredix™ 3 in Proloquo4Text geldt bijvoorbeeld dat het aantal aanslagen met meer dan 50% kan afnemen bij slechts drie suggesties, al meteen bij het eerste gebruik. Hoeveel aanslagen de gebruiker precies bespaart, hangt af van de complexiteit van de gebruikte taal. Zodra het systeem zich heeft aangepast aan het vocabulaire van de gebruiker, neemt het aantal aanslagen zelfs met 75% af. (Dit geldt voor de Engelse variant.) Dit betekent een enorme snelheidstoename, en dat is een groot voordeel voor langzame typers. Daarmee is PolyPredix™ een van de meest effectieve voorspellingssystemen die op dit moment verkrijgbaar zijn.

Grafiek: Procentuele afname van het aantal aanslagen bij het eerste gebruik, voor 5 talen bij 0 tot 15 suggesties.
Grafiek: Procentuele afname van het aantal aanslagen bij het eerste gebruik, voor 5 talen bij 0 tot 15 suggesties.

Auteurs

Geschreven door