Wat is taal?

Je kunt taal definiëren als een gesproken of geschreven communicatiemethode van een gemeenschap, waarbij woorden op een gestructureerde manier en volgens bepaalde regels worden uitgesproken, gecombineerd en begrepen.

Dus als we iets 'taal' willen noemen, moet het een bepaalde mate van structuur of regels hebben, zodat anderen het kunnen begrijpen. Degenen die de taal begrijpen, maken deel uit van een gemeenschap. Dit geldt voor zowel gesproken als niet-gesproken taal.

De kracht van taal

In staat zijn tot communiceren is niet hetzelfde als taalvaardigheid bezitten. Taalvaardigheid betekent dat je zodanig kunt communiceren dat anderen je begrijpen. De kracht van taal groeit wanneer je om meerdere redenen kunt communiceren en wanneer meer mensen je begrijpen dan alleen degenen in je directe omgeving. Hoe groter je taalvaardigheid, hoe onafhankelijker je wordt, en hoe groter je bijdrage aan de gemeenschap kan zijn.

Taal is niet alleen een belangrijk element van communicatie, het is ook een groot deel van je identiteit. Je woordkeus bepaalt wie je bent. Door middel van taal wordt je onderdeel van de gemeenschap die deze taal spreekt. Daarom is tweetaligheid ook zo'n geweldige vaardigheid: je maakt deel uit van meer dan één taalgemeenschap. Hoe beter je de taal onder de knie hebt, hoe krachtiger je verbinding is met de gemeenschap.

Ondersteunde communicatie

Voor mensen die niet kunnen spreken of moeite hebben zich te uiten met alleen natuurlijke spraak kan ondersteunde communicatie (OC) een krachtig hulpmiddel zijn. OC biedt de woorden en methoden om hun taalvaardigheid uit te breiden. OC helpt hen om deel te nemen aan de samenleving en contact te leggen met de wereld om hen heen. Bovendien voorkomt OC misverstanden in communicatie. Als je je beter kunt uitdrukken met behulp van taal en als die taal door nog meer mensen wordt begrepen dan kun je effectiever communiceren. Daarmee heb je je leven meer in eigen hand en kun je deelnemen aan dat van anderen.

Tijdens de Maand van OC willen we ons daarom richten op de kracht van taal. We delen handige informatie waarmee je je taalvaardigheid kunt uitbreiden met behulp van OC en leggen uit hoe belangrijk het is dat iedereen altijd toegang heeft tot taal. Daarnaast delen we inzichten vanuit de OC-community. Zoals altijd moedigen we iedereen uit de OC-community aan om mee te doen. Wat betekent taal voor jou? Hoe gebruik je taal? Hoe kunnen we er met z'n allen voor zorgen dat taal beter toegankelijk wordt? Vertel het ons, we luisteren naar je.