Denk je wel eens na over de talloze mogelijkheden voor een begroeting? We gebruiken niet alleen woorden, zoals 'hoi', 'hallo' of 'hoe is het?', maar ook diverse gebaren en andere lichaamstaal. We glimlachen bijvoorbeeld, of zwaaien, of omhelzen elkaar, of geven een knikje, een boks, een hand of één of meer kussen op de wang. Zou je iemand die jou ter begroeting omhelst ooit vragen om daar ook 'hoi' bij te zeggen? Dit overkomt leerlingen die niet kunnen praten regelmatig. Ze brengen hun boodschap duidelijk over, naar hun beste vermogen. Daarna wordt hun gevraagd om het nog eens te doen, maar dan met hun OC-apparaat (ondersteunde communicatie).

Iedereen die niet kan praten zou toegang moeten hebben tot een breed spectrum aan communicatiemogelijkheden. Hieronder vallen ook communicatieapps en -apparaten. Het is belangrijk dat we op elk moment ieders communicatiemethode accepteren, wat die ook is. In het geval van autistische mensen geldt dit nog sterker. Hun vermogen om effectief te communiceren, in welke vorm dan ook, kan per situatie verschillen. Daarom richten wij ons tijdens Autisme Acceptatie Maand 2020 op de acceptatie van ieders verschillende communicatievoorkeuren.

Als communicatiepartners ondersteunen we OC-gebruikers in hun keuze voor welke communicatiemethode dan ook. Als ouders en leerkrachten zouden we een stap verder moeten gaan door jonge OC-gebruikers te helpen hun communicatiemogelijkheden te vergroten. Dit kunnen we bereiken door waarde en betekenis toe te kennen aan alle communicatievormen. We dwingen OC-gebruikers niet om op een bepaalde manier te communiceren. We wekken niet de indruk dat spraak of een spraakcomputer de enige communicatievormen zijn die we werkelijk respecteren. Veel autistische mensen maken af en toe gebruik van OC. We zouden de keuze aan henzelf moeten laten om te communiceren met hun mond, hun OC-apparaat, gebaren, afbeeldingen of op welke manier dan ook.

Er zijn allerlei voorbeelden van onze communicatiemogelijkheden:

 • spraak
 • lichaamstaal en gezichtsuitdrukkingen
 • gebaren en gebarentaal
 • wijzen en kijken
 • laten zien
 • communicatieapparaat
 • communicatieboek
 • communicatiekaart
 • afbeeldingen in een catalogus, tijdschrift of boek
 • foto's (in een album of op een apparaat)
 • sociale media zoals Instagram, Facebook, Messenger, Twitter, etc.
 • typen
 • e-mailen
 • bloggen
 • emoji's

Onthoud hierbij dat communicatie het doel is. De methode is van ondergeschikt belang.

Wat kunnen we doen als we niet begrijpen wat iemand bedoelt? Je kunt diegene vragen om een andere vorm van communicatie te proberen. Daarmee respecteer je nog steeds zijn/haar keuze. En werk je juist samen om elkaar te begrijpen.

Gedurende Autisme Acceptatie Maand zullen we allerlei artikelen delen die gaan over het ondersteunen en respecteren van de communicatievoorkeuren van autistische mensen en andere OC-gebruikers. We behandelen onderwerpen zoals infrequent OC-gebruik, vaardigheden van communicatiepartners, multimodale communicatie en nog veel meer. Volg ons via sociale media: daar delen we allerlei bronnen gedurende de hele maand.

Doe deze maand mee en ontdek alle manieren waarop autistische mensen communiceren!