Ondersteunde communicatie (OC) is een steeds beter geaccepteerd onderwerp binnen Nederland. De hedendaagse technologische ontwikkelingen en de groeiende kennis van de betekenis van OC voor gebruikers, maakt dat we steeds eerder starten met de inzet ervan.

Wat is belangrijk om te weten als je gaat beginnen met het inzetten van OC? Hoe zetten we OC in en wat is de rol van de omgeving hierin?

Binnen deze webinar staan we stil bij verschillende aspecten van ondersteunde communicatie. We bespreken onder andere de redenen waarom we communiceren, de communicatieve functies. Daarnaast zal het belang van kernwoorden en modelleren besproken worden.

De webinar is bedoeld voor iedereen die binnen zijn of haar omgeving in aanraking komt met mensen die gebaat zijn bij het gebruik van ondersteunde communicatie. Aan het eind van de webinar ben je bekend met de termen die binnen de ondersteunde communicatie gebruikt worden en kun je de eerste stappen zetten in het aanbieden van ondersteunde communicatie in de praktijk.