Communiceren doet niemand alleen, altijd met anderen. Communicatiepartners kunnen partners in communicatie zijn om OC- vormen, -systemen en -methoden goed in te zetten.

Maar hoe wordt men nu een goede communicatiepartner? Dit geldt niet alleen voor een professional of familielid, maar ook voor OC-gebruikers zelf. Wat is hier voor nodig?
Op Isaac-NF 2019 kunnen we leren van ervaringen van anderen, en wat de theorie en onderzoek hierover te vertellen heeft. Kom ook!

Meer weten? Bekijk de ISAAC-NF Congres website.

Onze sessies

Zodra de specifieke tijden van de sessies bekend zijn, updaten we deze pagina met die informatie.

Sessie: “De communicatie partner: Hoe kan ik die nu het beste begeleiden?”

Door Barbara van 't Westende

Tijdens het begeleiden van een OC-gebruiker komen we in aanraking met verschillende mensen. Met sommige mensen werk je makkelijk samen dan met anderen.

Tijdens deze presentatie gaan we samen op zoek naar de beste begeleidingsstartegieën binnen het OC proces.

  • Wie zijn de mensen in de omgeving van de OC gebruiker?
  • Welke kwaliteiten bezit die persoon?
  • Hoe kunnen we hem/haar dan het beste begeleiden?
  • Wat heb hij/zij nodig en wat kan jou helpen?

In deze workshop gaan we samen het gesprek aan en zoeken we naar de manier om te communicatiepartners het beste te begeleiden.

Sessie: “Wie ben ik? - Hoe gedraag ik mij als communicatiepartner van een OC-gebruiker”

Door Willemijn Wetzels en Barbara van 't Westende

Om een OC-gebruiker en al zijn communicatiepartners goed te kunnen ondersteunen is het belangrijk een goed beeld van je eigen communicatiestijl te hebben.

In deze workshop gaan we samen op ontdekkingsreis. We gaan antwoord zoeken op de vragen: Wie ben ik? Hoe communiceer ik? Hoe kan ik anderen rond de OC-gebruiker begeleiden?

Door antwoord te vinden op deze vragen creëer je de basis die je nodig hebt om zelf en anderen een gebruikersgerichte communicatiepartner te laten zijn.

Sessie: “Wat we kunnen leren van volwassen OC-gebruikers”

Door Willemijn Wetzels

In 2018 deed AssistiveWare onderzoek naar het gebruik van Ondersteunde Communicatie (OC) bij volwassen gebruikers. Het doel van dit onderzoek was om een beter beeld te krijgen van de behoeften en inzichten van volwassen OC gebruikers.

Na het uitvoeren van een uitgebreid literatuuronderzoek, beseften we hoe weinig specifieke ondersteuning en kennis er is op gebied van OC. Om een nog beter beeld te krijgen hielden we interviews met OC-gebruikers en hun omgeving. De inzichten van de OC-gebruikers hebben veel aannames die wij hadden over de inzet van OC veranderd.

In deze presentatie worden enkele van de belangrijkste factoren beschreven die essentieel zijn voor een persoonsgerichte aanpak voor het ondersteunen van OC-gebruikers.

We zullen ons daarbij richten zich op de volgende thema’s:

  • Nieuwe inzichten rondom OC m.b.t. de thema’s gebruik, besluitvorming en privacy.
  • Ondersteuningstaken voor de omgeving van de OC-gebruiker.
  • De gouden regels om een gebruikersgerichte communicatiepartner te worden.