Hangt de keuze voor een vocabulaire af van de diagnose?

Wij vinden het niet nodig om de keuze van je vocabulaire te baseren op de diagnose. Uit onze ervaringen in de klinische praktijk blijkt dat het onmogelijk is om de communicatievaardigheden van de gebruiker in te schatten als je alleen maar naar de diagnose kijkt. Sterker nog, dat zal de gebruiker eerder kwaad dan goed doen. Aannames over de potentie en mogelijke ontwikkeling van de gebruiker kunnen de communicatieve prestaties sterk beïnvloeden. 

Voor geslaagde communicatie zijn andere factoren veel belangrijker, zoals het aantal woorden waar gebruikers toegang tot hebben en de manier waarop ze OC aanleren. Twee methoden die bij alle diagnoses succesvol zijn gebleken zijn de inzet van kernvocabulaires en modelleren. (Engelstalig)

Sommige ontwikkelaars van apps en vocabulaires claimen dat bepaalde functies van hun systeem specifiek geschikt zijn voor gebruikers met een bepaalde beperking. Maar dat is geen garantie dat zulke systemen beter aansluiten op de behoeften van deze mensen dan andere systemen. Wij, net als een aantal andere ontwikkelaars, kiezen er juist niet voor om onze app en vocabulaire aan te bevelen voor mensen met een specifieke diagnose. We zijn van mening dat Proloquo2Go en Crescendo™, met zijn standaard kernvocabulaire en gevorderd kernvocabulaire, geschikt zijn voor mensen met allerlei beperkingen. Denk bijvoorbeeld aan autisme, het syndroom van Down, cerebrale parese, ontwikkelingsapraxie van de spraak en het Angelman syndroom.

Was this answer helpful for you?