Opsteltips

Tekstformaten

Filtered HTML

 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Toegelaten HTML-tags: <p><a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <h2> <h3> <h4> <pre> <span> <div> <table> <thead> <tbody> <tr> <td> <th> <u>

  Op deze website kan HTML worden gebruikt. Terwijl het leren van de volledige HTML-code te veel kan zijn, is het leren van een aantal basis HTML-tags eenvoudiger. Deze tabel geeft een voorbeelden van elke tag die kan worden gebruikt.

  Voor meer informatie zie de HTML-specificaties van W3C of gebruik een zoekmachine om een site te te vinden die uitleg over HTML geeft.

  Tag BeschrijvingU typtU krijgt
  Paragraaf-tags worden standaard automatisch toegevoegd. Gebruik dus deze tag om er extra toe te voegen.<p>Paragraaf een.</p> <p>Paragraaf twee.</p>

  Paragraaf een.

  Paragraaf twee.

  Ankers worden gebruikt om links te maken naar andere pagina's.<a href="http://www.assistiveware.com">AssistiveWare</a>AssistiveWare
  Benadrukt<em>Benadrukt</em>Benadrukt
  Strong<strong>Strong</strong>Strong
  Geciteerd<cite>Geciteerd</cite>Geciteerd
  blok aanhaling<blockquote>blok aanhaling</blockquote>
  blok aanhaling
  Code-tekst, gebruikt om programmacode weer te geven<code>Code</code>Code
  Ongeordende lijst - gebruik <li> voor elke lijst-item<ul> <li>Eerste item</li> <li>Tweede item</li> </ul>
  • Eerste item
  • Tweede item
  Geordende lijst - gebruik <li> voor elk lijst-item<ol> <li>Eerste item</li> <li>Tweede item</li> </ol>
  1. Eerste item
  2. Tweede item
  Er is geen hulp beschikbaar voor tag li.
  Definitielijsten zijn zeer gelijkwaardig aan andere HTML-lijsten. <dl> start de definitielijst, <dt> start de definitieterm en <dd> start de definitiebeschrijving.<dl> <dt>Eerste term</dt> <dd>Eerste definitie</dd> <dt>Tweede term</dt> <dd>Tweede definitie</dd> </dl>
  Eerste term
  Eerste definitie
  Tweede term
  Tweede definitie
  Er is geen hulp beschikbaar voor tag dt.
  Er is geen hulp beschikbaar voor tag dd.
  Er is geen hulp beschikbaar voor tag img.
  Koptekst<h2>Ondertitel</h2>

  Ondertitel

  Koptekst<h3>Ondertitel drie</h3>

  Ondertitel drie

  Koptekst<h4>Ondertitel vier</h4>

  Ondertitel vier

  Voorgeformateerd<pre>Voorgeformateerd</pre>
  Voorgeformateerd
  Er is geen hulp beschikbaar voor tag span.
  Er is geen hulp beschikbaar voor tag div.
  Tabel<table> <tr><th>Tabelkop</th></tr> <tr><td>Tabelcel</td></tr> </table>
  Tabelkop
  Tabelcel
  Er is geen hulp beschikbaar voor tag thead.
  Er is geen hulp beschikbaar voor tag tbody.
  Er is geen hulp beschikbaar voor tag tr.
  Er is geen hulp beschikbaar voor tag td.
  Er is geen hulp beschikbaar voor tag th.
  Onderstreept<u>Onderstreept</u>Onderstreept

  De meeste ongebruikelijke karakters kunnen zonder problemen worden ingevoerd.

  Indien u problemen ondervindt, probeer dan HTML-karakters te gebruiken. Bijvoorbeeld &amp; voor een ampersand &-karakter. Voor een volledige lijst van karakters: zie speciale HTML-tekens pagina. Een aantal van de beschikbare karakters zijn:

  KarakterbeschrijvingU typtU krijgt
  Ampersand&amp;&
  Groter dan&gt;>
  Kleiner dan&lt;<
  Aanhalingsteken&quot;"
 • Regels en paragrafen worden automatisch herkend. De <br /> regeleinde-, <p> paragraaf- en </p> paragraafeinde-tags worden automatisch ingevoegd Indien paragrafen niet herkend worden, voeg dan gewoonweg een aantal lege regels toe.

Plain text

 • Geen HTML toegestaan.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en paragrafen worden automatisch herkend. De <br /> regeleinde-, <p> paragraaf- en </p> paragraafeinde-tags worden automatisch ingevoegd Indien paragrafen niet herkend worden, voeg dan gewoonweg een aantal lege regels toe.